• ویدئو آموزش سگ دوبرمن قسمت اول

  در این ویدئو نحوه آموزش سگ دوبرمن را مشاهده خواهید نمود

  • در ابتدا نحوه آموزش نشستن سگ دوبرمن را به اون آموزش خواهد داد. در ازای هر بار نشستن به او غذای مورد علاقه ش داده می شود.
  • سپس نحوه خوابیدن سگ دوبرمن به او آموزش داده خواهد شد.
  • آموزش غذا خوردن سگ دوبرمن: که فقط با فرمان معلم او شروع به خوردن غذا بکند
  • بازی با دوبرمن و فقط با اجازه معلم او
  • منتظر ماندن دم در خانه که فقط با اجازه معلم او از خانه خارج می شود
  • رفتن درون قفس و بیرون آمدن فقط با اجازه معلم ش
  • بازی فقط با فرمان مربی او

  کلمات کلیدی: