• اطلاعات حیوان
    • سن : 5ماه
    • جنسیت : -
    • شناسنامه : دارد
    • توضیحات : میکس ژرمن و دوبرمن واکسینه شده ومصرف مداوم ویتامین گوشهاافراشته و تیز بدون عمل جراهی بسیار خوش اندام سن4ماه بسیار زیبا باهوش و هجومی مناسب جهت نگهبانی وگارد رنگ نر بلوطی وماده مشکی موقعیت تهران و قابل ارسال به علت کمبود جا میفروشم وگرنه همه چیز تمام هستن